KISA Taisyklės

Naudodamasis šiuo internetiniu tinklapiu, tu sutinki su jo taisyklėmis, terminais ir sąlygomis. Taisykėls turi būti parengtos internetinio tinklapio administracijos. Jos gali būti pakeistos, papildytos ir paskelbtos internetiniame tinklapyje. Nepakankamas žinių turėjimas, neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės.

Vartoti terminai

Tinklapis - kisa.lv (KISA) ar kiti internetiniai puslapiai naudojantys KISA programos kodą ar funkciaonaliai susiją su KISA.

Vartotojasgali būti individas, kuris savo vardu ar kito asmens vardu naudojasi internetiniu tinklapiu.

Tikslas

Šio internetinio tikslas - skatinti efektyvų ir kokybišką bendravimą tarp vartotojų, o taip pat skatinti susitikti vartotojus vieniems kitus realiame gyvenime. Internetinio tinklapio tinksas gali būti išplėstas ir papildytas.

Principai ir taisyklės

 1. Garbės principai - kiekvienas vartotojas nuoširdžiai rodo jo ar jos norus naudotis šiuo internetiniu tinklapiu, neklaidinant kitų tinklapio vartotojų. Kiekvienu atveju šio principo turi būti laikomasi teisingai ir sąžiningai. Vartotojai kiekvienu atveju turi pateikti informaciją sąziningai ir atvirai atsižvelgiant į realią situaciją.
 2. Teisingumo principas - vartotojas privalo pateikti teisingą informaciją ir būti sąžiningas su kitais vartotojais. Melas ir apgavystės draudžiami.
 3. Konfidencialumo principas - tinklapyje surinkta asmeninė informacija kuri pateikiama kaip konfidenciali, bus patikimai saugoma ir pateikiama tik su vartotojo sutikimu.
 4. Neapykantos ir smurto skatinimo draudimo principas - internetiniame puslapyje yra uždrausta bet kokios rūšies neapykantos ir smurto skatinimas.
 5. Abipusio orumo principas - vartotojai bendraudami turi būti mandagūs. Tu neprivai atsakyti į užgauliojimus arba į žinutę gali atsakyti mandagiai.

Draudimai

 1. Nereikalaujama informacija
  1. Draudžiamas neleistinas, nesankcionuotas tinklapio skanavimas. Tokie veiksmai gali užblokuoti IP adresus.
  2. Griežtai yra draudžiama vartoti internetinio tinklapio funkcijas siunčiant kitiems vartotojams informaciją kuri neatitinka tinklapio tikslo.
  3. Tik internetinio tinklapio administratorius turi teises siųsti tokią informaciją.
 2. Draudimas atlikti draudžiamus veiksmus
  1. Griežtai draudžiama internetinio tinklapio funkcijas naudoti tam, kad būtų galima įvykdyti nusikaltimą. Pranešimai su uždraustu turiniu gali būti kontroliuojami tinklapio administracijos.
 3. Įterpiama nuotrauka
  1. Draudžiama įdėti kito asmens nuotrauką arba nuotrauką pagal kurią vartotojas negali būti identifikuotas. Jeigu nuotruakoje yra daugiau nei vienas žmogus, vartotojas turi save išskirti.
  2. Draudžiama įdėti į internetinį tinklapį nuotraukas kuriose nesimato vartotojo. Gali būti padarytos išimtys leidus internetinio tinklapio viešajai policijai.
  3. Draudžiama įtraukti į nuotraukas nesankcionuotus skelbimus.
  4. Draudžiama įdėti nuotraukas, kurių autorinės teisės priklauso kitam asmeniui. Taip pasielgus, visa atsakomybė tenka vartotojui. Po pirmo paklausimo, visa informacija apie vartotoją bus pateikta kompetetingai institucijai, kad ji galėtų nustatyti jį ar ją.
 4. Neteisėtas skelbimas
  1. Internetiniame puslapyje draudžiama įdėti neteisėtus skelbimus.
  2. Draudžiama be leidimo reklamuoti kitus neteisėtus internetinius puslapius.

Sankcijos

Vartotojui, kuris pažeidžia tasykles, gali būti uždrausta prisijungti prie šio internetinio puslapio. Galutinį sprendimą visada priims administracija. Vartotojas pilnai turi būti materialiai atsakingas už pažeidimą, kurį jis ar ji įvykdė.

Autorinės teisės

Idėjus nuotrauką į internetinį tinklapį, vartotojas atiduoda nuosavybės teises failams, esantiems serveryje, ir kurie tol kol yra ten priklauso internetinio tinklapio savininkams. Techninis personalas turi teises jas naudoti - pakeisti, leisti kitiems asmenims, kurie jas gauna mokamai ar uždyką į savo duomenų kaupiklius, pavyzdžiui: mobiliuosiu telefonus, kompiuterius ir kitus prietaisus. Šias teises vartotojas suteikia neatlygintinai (t.y. nemokamai). Jei vartotojas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tinklapio administracija turi teisę neužregistruoti jo ar jos tinklapyje.

Taisyklių pakeitimai

Internetio puslapio taiskylių pakeitimai turi būti paskelbti internetiniame puslapyje. Vartotojas turi teisę nuolat būti informuojamas apie pasikeitimus. Kiekvieną prisijungimo sesiją bus prašoma susipažinti, suprasti ir pritarti naujausiom internetinio puslapio vartojimo taisyklėm.

Galiojanti jurisdikcija

Visos šio internetio puslapio naudojimo taisyklės ir kiti teisiniai pagrindai priklauso Lietuvos Respublikos teisinei jurisdikcijai. Visi iškilę civiliniai ginčai turi būti sprendžiami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Jei norite išspręsti ginčą, atitinkantį Reglamentą (ES) Nr. 524/2013, susisiekite su mumis el. paštu [email protected] arba paštu, siųsdami prašymą adresu Apes iela 5a-49, Ryga, Latvija, LV-1039. Apie mus: SIA Incrinity, Reg.Nr. 40103828241, telefonas 37129211622, adresas Apes iela 5a-49, Ryga, LV-1039, el. paštas [email protected]. Internetinė ginčų sprendimo platforma

Sąlygos PDF formatu

Neteisminių vartotojų ginčų duomenų bazė

Taisyklės | Administracija | Dažniausiai užduodami klausimai