KISA Lietošanas noteikumi

Saita lietošana ir uzskatāma par piekrišanu noteikumiem. Noteikumus nosaka saita administrācija. Tie ir papildināmi, grozāmi, maināmi un izvietojami saita ietvaros. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot to izmaiņām. Noteikumu nezināšana neatbrīvo lietotāju no atbildības.

Lietotie termini

Saits - kisa.lv (kisa.lv) vai jebkāda cita lapa, kurā izmantots KISA programmas kods vai tā funkcionāli ir sasaistīta ar kisa.lv.

Lietotājs ir fiziska persona, kura savā vai citas personas vārdā vai uzdevumā jebkādā veidā izmanto saitu.

Mērķis

Saita mērķis ir veicināt lietotāju efektīvu un kvalitatīvu savstarpējās komunikācijas attīstīšanu, kā arī apstākļu sekmēšanu, kas ir par pamatu lietotāju ne tikai virtuālas, bet arī fiziskas, savstarpējas saskarsmes nodrošināšanai, ar mērķi iepazīties, ievērojot pēc iespējas lietotāju personiskās vēlmes un ambīcijas. Saita mērķis var tikt paplašināts, atkarībā no tendencēm.

Principi un noteikumi

 1. Godīguma princips - ikviens lietotājs godīgi deklarē savas vēlmes, atrodoties saitā, lai neradītu pārpratumus no citu lietotāju puses. Šis princips ir vērtējams attiecīgajā gadījumā pēc tiesiskās apziņas un taisnīguma principa. Lietotājs norāda saita prasīto informāciju godīgi un atbilstoši patiesajiem apstākļiem.
 2. Atklātības princips - lietotājs norāda patiesu informāciju un ir atklāts ar pārējiem lietotājiem. Meli un ļaunprātība ir aizliegta.
 3. Konfidencialitātes princips - saitā izvietotā personiskā informācija tiek saglabāta konfidenciālā režīmā un tiek izpausta tikai ar lietotāja piekrišanu.
 4. Naida kurināšanas un vardarbības propagandēšanas aizliegums - ir aizliegta jebkāda veida lietotāju savstarpēja un citāda aizliegta naida kurināšana. Aizliegts jebkādā veidā propagandēt vardarbību.
 5. Savstarpējas cieņs un pieklājības princips - lietotāji savstarpējā komunikācijā ir pieklājīgi. Uz rupjību ir pienākums atbildēt pieklājīgi vai neatbildēt nemaz.

Aizliegumi

 1. Nepieprasīta informācija
  1. Aizliegts nesankcionēti skanēt saita lapas. Šādu darbību gadījumā var tikt aizliegta IP, no kuras veikta skanēšana.
  2. Aizliegts, izmantojot saita funkcionalitāti, nosūtīt saita mērķiem neatbilstošu, lietotāja nepieprasītu informāciju.
  3. Tiesības izplatīt šādu informāciju ir saita administrācijai.
 2. Neatļautu nodarījumu izdarīšanas aizliegums
  1. Aizliegts, izmantojot saita iespējas, veikt sodāmas darbības. Šeit pieskaitāmas gan krimināla, gan administratīvi sodāma rakstura darbības. Aizskarošas ziņas kontrolē administrators.
 3. Fotogrāfijas ievietošana
  1. Ir aizliegts ievietot citas personas fotogrāfiju, kā arī tādu fotogrāfiju, kurā lietotājs ir redzams nepilnīgi, nekvalitatīvi vai nav redzams vispār, vai arī nav iespējams identificēt lietotāju. Ja fotogrāfijā redzamas vairākas personas, sevi ir jānorāda!!!
  2. Ir aizliegts ievietot jebkādas citas bildes, kurās nav redzams lietotājs, ja vien pretējais nav īpaši noteikts saitā.
  3. Aizliegts fotogrāfijā iekļaut neatļautu reklāmu.
  4. Aizliegts ievietot saitā zem citas personas autortiesībām atrodošos fotogrāfiju. Par šādas fotogrāfijas ievietošanu ir atbildīgs lietotājs. Pēc pirmā pieprasījuma visa informācija, lai identificētu pārkāpēju, tiks nodota valsts kompetentām iestādēm.
 4. Neatļauta reklāma
  1. Aizliegts saitā izplatīt nesaskaņotu reklāmu.
  2. Aizliegts saitā nesaskaņoti reklamēt citas mājas lapas.

Sankcijas

Par noteikumu pārkāpumu lietotājs var tikt izslēgts no saita uz noteiktu laiku, vai arī pavisam. Īpašu ļaunprātību gadījumā var tikt bloķēta lietotāja IP adrese. Galējo lēmumu jebkurā gadījumā pieņem saita administrators. Lietotājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par kaitējumu, kas nodarīts saitam vai trešajā personām ar viņa darbību vai bezdarbību.

Autortiesības

Ievietojot saitā fotogrāfijas, lietotājs nodod autora mantiskās tiesības uz to failiem, kas atrodas uz servera, tik ilgi, kamēr tie tur atrodas, saita īpašniekiem un/vai tehniskajam personālam ir tiesības ar tiem rīkoties - modificēt, ļaut citām personām tās lejupielādēt savos informācijas nesējos. Šīs tiesības lietotājs nodod bez maksas. Administrācija nodotās tiesības neizmantos ļaunprātīgi. Nepiekrītot šim noteikumam, lietotājam ir aizliegts izvietot autortiesību objektus šajā portālā.

Noteikumu izmaiņas

Noteikumu izmaiņas tiek publicētas saitā. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot to izmaiņām saitā. Izmaiņu gadījumā tiks nosūtīta individuāla ziņa katram lietotājam uz viņa iekšējās saziņas pastkastīti. Katra sesija saitā tiek uzskatīta par tādu, kas veikta, zinot, izprotot, kā arī piekrītot aktuālajiem lietošanas noteikumiem.

Piemērojamā jurisdikcija

Šiem noteikumiem un visām tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp lietotājiem no saita lietošanas, piemērojama Latvijas Republikas jurisdikcija. Jebkādi civiltiesiski strīdi šķirami vispārējā kārtībā.

Ja Jūs vēlaties izšķirt strīdu, kas atbilst EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) Nr. 524/2013, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu [email protected] vai pa pastu, nosūtot iesniegumu uz adresi Apes iela 5a-49, Rīga, LV-1039. Par mums: SIA Incrinity, reģ.nr. 40103828241, tel. 29211622, adrese Apes iela 5a-49, Rīga, LV-1039, e-pasts [email protected]. Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē

Noteikumi PDF formātā

Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāze

Lietošanas noteikumi | Administrācija | Biežāk uzdotie jautājumi